So sánh sản phẩm
free ship toàn quốc
0902.690.866 - 0909.647.746

Các bài báo khoa học của PGS.TS. Hoàng Thị Ái Khuê

Ngày đăng : 10:35:32 02-06-2018
1. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Mạnh Hùng (2016), Sự thay đổi huyết áp và một số chỉ số liên quan đến huyết áp sau 12 tuần tập yoga ở bệnh nhân cao huyết áp. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam,  tập 20, số 4, trang 23-28.
2. Hoàng Thị Ái Khuê (2016), Sự cải thiện các rối loạn mãn kinh sau 3 tháng thực hành yoga, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam,  tập 20, số 4, trang 59-65.
3. Hoàng Thị Ái Khuê (2014), Hiệu quả thực hành Yoga lên một số chỉ số hô hấp ở bệnh nhân hen phế quản. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Tập 18, 5/2014, trang11-15
4. Hoàng Thị Ái Khuê (2014),  Hiệu quả thực hành một số Yoga Pranayama lên một số chỉ số hô hấp ở bệnh nhân hen phế quản. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế Đào tạo và Huấn Luyện Thể thao. Số đặ biệt
5. Hoàng Thị Ái Khuê (2014),  Nghiên cứu sự biến đổi huyết áp ở người cao tuổi bằng Kỹ thuật theo dõi huyết áp lưu động 24h (ABPM). Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Sinh học năm 2014. Trang: 31-35
6. Hoàng Thị Ái Khuê, Cao Thị Dương  (2014), Nghiên cứu tác dụng bài tập thể dục mắt của Bates lên học sinh bị cận thị khúc xạ, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Toàn quốc về TDTT và GDTC.
7.  Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Mạnh Hùng (2015)," The Effectiveness of Practicing Pranayama Yoga on Some Respiratory Indicators in Patients Suffering from Bronchial Disease".  International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) June 2015 : 3(2) ISSN : 2148-1148
8. Hoàng Thị Ái Khuê, Cao Xuân An, Lê Thị Hải Lý (2015) "Nghiên cứu tác dụng của yoga lên năng lực hoạt động thể chất ở người cao tuổi. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Tập 19 (2015), 10/2015
9. Hoàng Thị Ái Khuê, Lê Thị Nhung (2014), Thực trạng dinh dưỡng của trẻ 3-5 tuổi ở một số trường Mầm Non tại Thành phố Vinh. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 18(3), 10/2014
10. Hoàng Thị Ái Khuê (2016), Nghiên cứu tác dụng của một số bài tập Thể dục mắt cải thiện thị lực cho sinh viên bị cận thị khúc xạ. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Số 2. Tập 20. Trang 28-33
11. Hoàng Thị Ái Khuê (2015), Tác dụng của yoga trong phòng té ngã, Tạp chí Khoa học thể thao. Tập 6, trang: 67-73.
12. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Bình Hương (2013), Nghiên cứu tác dụng của bài tập đi bộ lên hàm lượng glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ II”.  Tạp chí Khoa học Thể Thao, Số 4, tr, 37-41
13. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Thị Bình Hương. Lưu Quang Hiệp (2013), Nghiên cứu tác dụng của bài tập đi bộ lên một số chỉ tiêu sinh hóa máu ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp II. Tạp chí khoa học TDTT Số 5 năm 2013. Trang 73 – 79
14. Hoàng Thị Ái Khuê (2014), Hiệu quả thực hành Yoga lên một số chỉ số hô hấp ở bệnh nhân hen phế quản. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Tập 18, 5/2014, trang11-15
15. Hoàng Thị Ái Khuê , Cao Thị Dương (2014), Nghiên cứu tác dụng bài tập thể dục mắt của Bates lên học sinh bị cận thị khúc xạ, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Toàn quốc về TDTT và GDTC.
16. Hoàng Thị Ái Khuê (2009), Biến đổi và hồi phục một số chỉ tiêu huyết học sau hiến màu tình nguyện ở sinh viên Đại học Vinh. Kỷ yếu Hội nghị kỷ niệm 50 thành lập ĐH Vinh.
17. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Tài Lương (2004), Nghiên cứu tác dụng của viên nang hải sâm và Rabiton lên một số chỉ tiêu huyết học của vận động viên điền kinh. Tạp chí Sinh lý học. Tập 8, No 2, 8/2004.tr 28-31.
18.  Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Tài lương (2005), Tác dụng phòng tổn thương mang tế bào trong quá trình tập luyện của chế phẩm Hải sâm và Rabiton ở vận động viên điền kinh, Tạp chí Sinh lý học, Tập 9, Số 1, trang 47-53.
19. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Tài Lương (2004), Nghiên cứu tác dụng của viên nang Hải sâm và Rabiton lên chỉ tiêu tim mạch của vận động viên, Tạp chí Sinh lý học, Tập 8, Số 2, trang 32-37.
20. Hoàng Thị Ái Khuê, Nghiêm Xuân Thăng (2004), Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Hải sâm và Rabiton lên chức năng hô hấp ở sinh viên ngành thể dục thể thao trường Đại học Vinh, Tạp chí Khoa học – ĐH Vinh, Tập 33, Số 4A, trang 25-31..
21. Hoàng Thị Ái Khuê (2007), Nghiên cứu tác dụng của viên nang Hải sâm và Rabiton lên chỉ số enzym creatinkin ase huyết; urê, creatine huyết và niệu ở vận động viên bóng đá U16 - Sông Lam Nghệ An. Tạp chí sinh lý học. Tập 11, No 1, 4/2007, tr. 28-33.
22. Hoang Thi Ai Khue, Le Khac Thuc, Tran Thi Thanh (2007), to assese the effect of aerobic training for overweightage – obese women through the biological indexes in Vinh city. Báo cáo Hội nghị về khoa học Quốc tế TDTT. Hà Nội tháng 11/2007, tr. 193-197.
23. Hoang Thi Ai Khue, Nguyen Thi Nga (2007), The research of change in some indexes of hematology and blood’s biochemical in physical education students after some running distances. Báo cáo Hội nghị về khoa học Quốc tế TDTT. Hà Nội tháng 11/2007. tr 204-208.
24. Hoàng Thị Ái Khuê (2009), Tác dụng của luyện tập khí công lên một số chỉ số sinh học ở người cao tuổi bị hen phế quản, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Tập 13, Số 3, trang 37-43.
25. Hoàng Thị Ái Khuê (2008), Nghiên cứu ảnh hưởng của luyện tập aerobic lên một số chỉ số sinh học ở phụ nữ thừa cân, béo phì, độ tuổi 40-50 tại thành phố Vinh, Tạp chí Sinh lý học, Tập 13, Số 2, trang 27-31.
26. Hoàng Thị Ái Khuê (2007), Nghiên cứu thực trạng và một số chỉ tiêu sinh học của người thừa cân – béo phì độ tuổi 50 – 60 tại Thành phố Vinh, Tạp chí Sinh lý học, Tập 11, Số 3, trang 17-22.
27. Hoàng Thị Ái Khuê (2009), Đặc điểm biến đổi và hồi phục một số chỉ tiêu tim mạch sau chạy 100m trong điều kiện môi trường khác nhau ở nam vận động viên đội tuyển điền kinh Nghệ An, Hội nghị Quốc tế NCKH phục vụ phát triển văn hoá, thể thao và du lịch - NXB TDTT, trang 411-416.
28. Hoàng Thị Ái Khuê (2007), Nghiên cứu tác dụng của đi bộ sức khỏe đối với những người thừa cân – béo phì ở độ tuổi 50 – 60, Tạp chí Khoa học thể thao, Số 2, trang 71-74.
29. Hoàng Thị Ái Khuê (2010), Hiệu quả sau 3 tháng tập luyện bằng đi bộ đối với người cao tuổi, Tạp chí Khoa học thể thao, Số 5, trang 52- 54.
30. Hoàng Thị Ái Khuê (2010), Nghiên cứu thực trạng cận thị học đường và tác dụng phương pháp tập luyện ngón tay để phòng trị cận thị giả, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Tập 14, Số 2, trang 37-44.
31. Hoàng Thị Ái Khuê, Ngô Thị Như Thơ (2008), Nghiên cứu và ứng dụng bài tập chữa cong vẹo cột sống dạng chữ "C" thuận cho học sinh lứa tuổi 12, Tạp chí Sinh lý học, Tập 12, Số 2, trang 27-33. 
32. Hoàng Thị Ái Khuê (2007), Nghiên cứu tác dụng của viên nang Hải sâm và rabiton lên hàm lượng acid lactic máu ở nam sinh viên GDTC - Đại học Vinh. Tạp chí khoa học TDTT. Tháng 12/2007. tr. 23-28.
33. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Thị Hường (2008), Nghiên cứu tác dụng của đi bộ sức khỏe lên một số chỉ tiêu lipid máu ở người thừa cân - béo phì độ tuổi 50-60 tại thành phố Vinh. Tạp chí Y học thực hành, Số 629, 2008, trang 379 - 383 
34. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Bình Hương (2008), Thực trạng tập luyện thể dục thể thao ở những người thừa cân – béo phì độ tuổi 45 – 65 tại thành phố Vinh. Báo cáo Hội nghị Khoa học thể dục thể thao Quốc tế lần thứ VI/2008. tr. 182-186.
35. Hoàng Thị Ái Khuê (2008), Thực trạng huyết áp ở độ tuổi 60-70 tại thành phố Vinh và hiệu quả can thiệp sau 3 tháng. Báo cáo Hội nghị Khoa học thể dục thể thao Quốc tế lần thứ VI/2008. tr. 194-198.
36. Hoàng Thị Ái Khuê, Nguyễn Thị Hồng (2009), Thực trạng đái tháo đường Type 2 ở độ tuổi 30 – 69 tại thành phố Thanh Hoá và đánh giá hiệu quả sau 6 tháng can thiệp . Tạp chí Khoa học Thể thao, số 02/2009, tr.14-18
37. Hoàng Thị Ái Khuê (2011), Nghiên cứu tác dụng một số bài tập thể dục lên hàm lượng Glucose máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2. Báo cáo Hội nghị Khoa học Quốc tế TDTT, Trường ĐH TDTT TP HCM.
38. Hoàng Thị Ái Khuê, Ngô Thị Như Thơ (2011), Thực trạng sức khoẻ và tập luyện thể duc thể thao ở người cao tuổi bị đái tháo đường tại TP. Vinh, Tạp chí Khoa học thể thao- Số 2 – Trang 76-79.                             
39. Hoàng Thị Ái Khuê, Ngô Thị Bê, Nguyễn Ngọc Thiện (2009), Tình hình sức khoẻ và vấn đề tập luyện TDTT của phụ nữ ở độ tuổi quanh mãn kinh tại Nghệ An, Tạp chí Khoa học thể thao, Số 4, trang 63-68.   
40. Hoàng Thị Ái Khuê, Đâu Bình Hương (2008), Thực trạng công tác giáo dục thể chất ở độ tuổi 50-70 tại Thành phố Vinh – Nghệ An, Tạp chí Khoa học thể thao, Số 3, trang 60-63.
41. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Bình Hương (2010), Một số chỉ tiêu hình thái, sinh lý người cao tuổi tại Tp. Vinh, Tạp chí Khoa học thể thao, Số 5, trang 62-65.
42. Hoàng Thị Ái Khuê (2009), Tình hình sức khoẻ và vấn đề tập luyện TDTT của phụ nữ ở độ tuổi quanh mãn kinh tại Nghệ An. Tạp chí Khoa học Thể thao, số 03/2009, tr32-36.
43. Hoàng Thị Ái Khuê (2011), Nghiên cứu sự biến thiên huyết áp ở người cao tuổi bằng kỹ thuật theo dõi huyết áp lưu động 24 giờ, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo Sinh học và Ứng dụng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm,  trang 155 -163
44. Hoàng Thị Ái Khuê, Trần Thị Trâm Anh (2006), Nghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu tim mạch sau chạy 400m ở nam sinh viên GDTC - Đại học Vinh,  Tạp chí Sinh lý học, Tập 10, No 2, 8/2006, 38-44.
45. Hoàng Thị Ái Khuê (2011), Nghiên cứu tác dụng của thực hành Yoga lên một số chỉ tiêu sinh học ở người tiền đái tháo đường, Tuyển tập NCKH TDTT năm 2011, Nhà xuất bản TDTT, trang 301-309
46. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Bình Hương (2010), Tác dụng của tập luyện Thái cực quyền lên một số chỉ tiêu sinh lý và năng lực thể chất người cao tuổi. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, Số 3, Tập 14, trang 47-52.
47. Hoàng Thị Ái Khuê (2010), Thực trạng hút thuốc lá và một số chỉ tiêu sinh học ở nam sinh viên hút thuốc lá tại trường ĐH Vinh.  Tuyển tập NCKH GDTC, Y tế học đường - Nhà XB TDTT, 440- 446.
48. Hoàng Thị Ái Khuê (2010), Hiệu quả sau 3 tháng tập luyện bằng đi bộ đối với người cao tuổi, Tạp chí Khoa học thể thao, Số 5, 52-54, 2010
49. Hoàng Thị Ái Khuê (2011), Nghiên cứu tác dụng của thực hành Yoga lên một số chỉ tiêu sinh học ở người tiền đái tháo đường, Tuyển tập NCKH TDTT năm 2011, Nhà xuất bản TDTT
50. Hoàng Thị Ái Khuê (2009), Phương pháp lập bản đồ tư duy và dạy/học bằng bản đồ tư duy môn “Giải phẫu người” cho sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Kỷ yếu Hội nghị khoa học 15 năm thành lập khoa GDTC, tr. 67-71
51. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Bình Hương (2009), Thực trạng tập luyện TDTT người cao tuổi tại thành phố Vinh - Kỷ yếu Hội thảo khoa học 50 năm ĐHV, trang 111-117
52. Hoàng Thị Ái Khuê, Đậu Bình Hương: Biện pháp nâng cao chất lượng tín chỉ lí thuyết giáo dục thể chất cho hệ không chuyên, trường Đại học Vinh. Tạp chí dạy và học ngày nay, Tháng 11/2015.
53. Hoang Thi Ai Khue, Nghiem Xuan Thang (2002), Noise pollution and its impacts to some factories, traffic lines and schools in vinh city, Nghe An province.  Proceedings of the Symposium on Enviromental Protection and Sustainable Exploitation of Natural Resources – Hanoi 8/2002. tr. 110-115.     
54. Hoang Thi Ai Khue, Nghiem Xuan Thang (2002), (Viết cùng Nghiêm Xuân Thăng). proceedings of the Symposium on Enviromental Protection and Sustainable Exploitation of Natural Resources – Hanoi 8/2002. tr. 118-125.
 
Tags:
Tin cùng danh mục
Hỗ trợ khách hàng