So sánh sản phẩm
free ship toàn quốc
0902.690.866 - 0909.647.746

CS6: TẦNG 3 - TC FITNESS VÀ YOGA XUÂN GIANG - NGHI XUÂN - HT


Cơ sở 6. Tầng 3- TC Fitness & Yoga Xuân Giang- Nghi Xuân- Hà Tĩnh
                                                                                 Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần  6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản   1.800    4.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
  1.800    4.500
3 Lớp Yoga trị liệu chữa bệnh xương khớp (lớp<10hv) 1.500   4.000  
4 Lớp Yoga trị liệu chữa các bệnh khác (lớp<10hv) 1.500   4.000  
 
 
Hỗ trợ khách hàng