So sánh sản phẩm
free ship toàn quốc
0902.690.866 - 0909.647.746

CS 1 : TẦNG 3 - TT SÁCH - NGÃ 5 BƯU ĐIỆN

                                        LỊCH TẬP TẠI CS1 THÁNG 2 + 3/2020

 HỌC PHÍ Cơ sở 1. Tầng 3-TT Sách Ngã 5- Bưu điện
                                                                           Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần 6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản   2.100    5.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp   1.800   5.500
3 Yoga Thu gọn cơ thể   2.100    5.500
4 Yoga trị liệu cột sống bị thoát vị 1.700 2.300 4.500 6.000
5 Yoga trị liệu phục hồi khớp 1.700 2.300 4.500 6.000
6 Yoga cân bằng Huyết áp và đường huyết 1.700 2.300 4.500 6.000
7 Yoga chứa mất ngủ, trầm cảm 1.700 2.300 4.500 6.000
8 Yoga trị liệu nhóm nhỏ (dành cho người bị thoát vị và khớp nặng) 2.000 3.000 5.500 8.000
9 Yoga bầu 2.100      
10 Yoga trị liệu hướng dẫn cá nhân tại trung tâm (150-200k/buổi)        
11 Yoga trị liệu hướng dẫn cá nhân tại nhà (250k-300k/buổi)        
12 Thiền Luân xa khóa 10 buổi
(1 triệu/khoa)
       
13 Hướng dẫn chỉnh cong vẹo cột sống theo lớp 1.700 2.300    
14 Yoga chữa cận thị khúc xạ   3.000    
15 Yoga trường thọ (dành cho lớp >20 học viên 1.350 2.000    
16 Yoga cười vào thứ 7+CN 500      
17 Yoga cho trẻ em 1.050 1.700    
 


Hỗ trợ khách hàng