So sánh sản phẩm
free ship toàn quốc
0902.690.866 - 0909.647.746

CS4: TẦNG 2- TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN HƯNG NGUYÊN


Cơ sở 4. Tầng 2-Trung tâm Văn hóa Hưng Nguyên
                                                                           Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần  6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản 1.200 1.600 3.200  4.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
1.200 1.600 3.200  4.500
3 Lớp Yoga trị liệu 1.500   4.000  
 

 
Hỗ trợ khách hàng