So sánh sản phẩm
free ship toàn quốc
0902.690.866 - 0909.647.746

HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM YOGA BAN MAI

QUY ĐỊNH HỌC PHÍ CÁC LỚP Ở CÁC CƠ SỞ

                                                         
 
 Cơ sở 1. Tầng 3-TT Sách Ngã 5- Bưu điện -091.440.9998 (Cô Khuê + Cô Linh)
                                                                           Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần 6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản   2.100    5.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp   1.800   5.500
3 Yoga Thu gọn cơ thể   2.100    5.500
4 Yoga trị liệu cột sống bị thoát vị 1.700 2.300 4.500 6.000
5 Yoga trị liệu phục hồi khớp 1.700 2.300 4.500 6.000
6 Yoga cân bằng Huyết áp và đường huyết 1.700 2.300 4.500 6.000
7 Yoga chứa mất ngủ, trầm cảm 1.700 2.300 4.500 6.000
8 Yoga trị liệu nhóm nhỏ (dành cho người bị thoát vị và khớp nặng) 2.000 3.000 5.500 8.000
9 Yoga bầu 2.100      
10 Yoga trị liệu hướng dẫn cá nhân tại trung tâm (150-200k/buổi)        
11 Yoga trị liệu hướng dẫn cá nhân tại nhà (250k-300k/buổi)        
12 Thiền Luân xa khóa 10 buổi
(1 triệu/khoa)
       
13 Hướng dẫn chỉnh cong vẹo cột sống theo lớp 1.700 2.300    
14 Yoga chữa cận thị khúc xạ   3.000    
15 Yoga trường thọ (dành cho lớp >20 học viên 1.350 2.000    
16 Yoga cười vào thứ 7+CN 500      
17 Yoga cho trẻ em 1.050 1.700    

Cơ sở 2. Tầng 3-Tòa nhà Huệ Lộc- 146. Nguyễn Sĩ Sách -0915.689.411 (Cô Thu Thủy)
                                                                                            Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp Phí quý Phí năm
3b/tuần 6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản 1.700 2.100   5.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
1.500 1.800 4.000 5.500
3 Yoga Thu gọn cơ thể   2.100   5.500
4 Lớp Yoga trưa lớp 5b/tuần   1.800   5.000

Cơ sở 3. Tầng 3-Tòa Ecocity- Đ. Nguyễn Trãi- Ngã 3 Quán Bàu -091.440.9998 (Cô Linh)
                                                                                            Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần  6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản 1.500 1.800 3.750  5.000
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
1.500 1.800    5.000
3 Yoga Thu gọn cơ thể   1.800    5.000
4 Lớp Yoga trị liệu 1.500   4.000  

Cơ sở 4. Tầng 2-Trung tâm Văn hóa Hưng Nguyên -0914.520.446 (Cô Huê)
                                                                           Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần  6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản 1.200 1.600 3.200  4.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
1.200 1.600 3.200  4.500
3 Lớp Yoga trị liệu 1.500   4.000  
 
Cơ sở 5. Tầng 1- Chung cư Green View 2- Đ. Lý Thường Kiệt -091.440.9998 (Cô Linh)
                                                                           Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần  6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản   1.800    5.000
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
  1.800   5.000
3 Yoga Thu gọn cơ thể   1.800    5.000

Cơ sở 6. Tầng 3- TC Fitness & Yoga Xuân Giang- Nghi Xuân- Hà Tĩnh -091.268.7175 (Thầy Cường)
                                                                                 Đơn vị (ngàn đồng)
TT Tên lớp  Phí quý  Phí năm
3b/tuần  6b/tuần 3b/tuần 6b/tuần
1 Yoga cơ bản   1.800    4.500
2 Phí lớp Yoga trẻ hóa, làm đẹp
(Dành cho HV đã tập cơ bản)
  1.800    4.500
3 Lớp Yoga trị liệu chữa bệnh xương khớp (lớp<10hv) 1.500   4.000  
4 Lớp Yoga trị liệu chữa các bệnh khác (lớp<10hv) 1.500   4.000  

                                      TM YOGA BAN MAI - NGUYỄN NGỌC TUẤN
 
 

 
Hỗ trợ khách hàng